GRADIMO ZELENO PRIHODNOST

Smo zadnja generacija, ki še lahko pravočasno ukrepa!

Ukrepajmo skupaj! Ukrepajmo zdaj!

Naj bo IPM Green & Sustainable vaš svetovalec in partner pri ključnih korakih prehoda v zeleno, trajnostno in kakovostno!

Nekateri izzivi, s katerimi se spopadamo

%

Od začetka industrijske revolucije se je kislost površinskih voda oceanov povečala za približno 30 %.

Svetovna morska gladina se je v zadnjem stoletju dvignila za približno 20 cm. V zadnjih dveh desetletjih pa se je dvignila skoraj dvakrat hitreje kot v prejšnjem stoletju in se vsako leto nekoliko pospešuje.

Povprečna površinska temperatura planeta se je od konca 19. stoletja zvišala za približno 1,18 °C, kar je sprememba, ki je v veliki meri posledica povečanih emisij ogljikovega dioksida v ozračju in drugih človekovih dejavnosti.

Naše poslanstvo

Pomagamo oblikovati družbo, ki bo temeljila na ohranjeni naravi, krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizkoogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti in lokalno pridelani zdravi hrani.
Soustvarjamo Slovenijo, ki bo prilagojena in odporna na vplive podnebnih sprememb, v kateri bosta kakovost in varnost življenja visoki, izkoriščala pa bo tudi priložnosti prihajajočih velikih sprememb.

Naredite prvi korak!

Naša načela

Povezovanje

Kot strokovnjaki za digitalno preobrazbo se povezujemo z različnimi ekosistemi, zato je glavno vodilo naših storitev širša družba – njen napredek, razvoj in zelena, bolj trajnostna prihodnost.

Prožnost in prilagodljivost

Rešitve razvijamo po vaši meri, saj razumemo, da je vsaka organizacija drugačna, zato je tudi naš pristop individualen.

Pogum in pravičnost

Zavzemamo se, da bodo stroški in koristi prehoda v bolj trajnostno družbo porazdeljeni pravično, in da bodo vsem skupinam prebivalstva omogočeno izvajanje ukrepov.

Zakaj mi

Lokalne skupnosti in podjetja usmerjamo pri prehodu v podnebno nevtralno in na podnebne spremembe odporno družbo na temeljih trajnostnega razvoja. Svetujemo jim pri učinkovitejšem ravnanju z energijo in naravnimi viri ter razvijamo rešitve za visoko konkurenčno nizkoogljično krožno gospodarstvo.
Kot eden vodilnih strokovnjakov za digitalno preobrazbo razumemo, da je digitalizacija ključen omogočevalec prehoda v krožno gospodarstvo. Le z razvojem rešitev za zbiranje velikih količin podatkov, njihovim analiziranjem in pretvarjanjem v koristne informacije, je na ključnih področjih sploh možno uvesti delujoče krožne rešitve. Digitalizacija tako omogoča celovite energetske rešitve, »pametno« upravljanje stavb, mest in podeželja, nove oblike mobilnosti, 3-D tisk, digitalizacijo v kmetijstvu in nove poslovne modele na številnih drugih področjih.

Storitve

IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA, SVETOVANJA

S področja zelenega prehoda in trajnostne družbe za podjetja, lokalne skupnosti in šole.

STRATEGIJE

  • Strategije okoljskega razvoja in trajnostnega obvladovanja sredstev za občinske uprave in javna podjetja.
  • Strategije krožnega ravnanja z odpadki, t. i. zero waste strategije za občine in komunalna podjetja.
  • Strategije prilagajanja na podnebne spremembe za občine in regije.

VREDNOTENJE

Celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA), ki nastajajo v življenjskem ciklu
izdelka, za majhna in srednja podjetja (vavčerske LCA analize).

Andrej Špik MBA

Andrej Špik MBA

Direktor

Andrej je izkušen strokovnjak na področjih zelenega prehoda, trajnostne družbe in digitalne transformacije, z razumevanjem, da so ključne sestavine za uspešen prehod vključenost, kompetence in organizacijska kultura. Nudi svetovanje in pomoč pri izdelavi strategij zelenega prehoda in digitalne transformacije ter vodi projekte analiz življenjskega cikla (LCA) in digitalne transformacije.

Jaka Jelenc

Jaka Jelenc

Strokovnjak za LCA Analizo

Jaka ima odlično poznavanje ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001 sistemov upravljanja ter LCA in EPD postopkov (ISO 14025, ISO 14044 & EN15804) in ima GaBi certifikat (advanced user). Ima bogate izkušnje s pripravo okoljskih strategij ter s postavljanjem okoljskih KPI-jev, z izdelavo poročil s področja socialne odgovornosti gospodarskih družb – Corporate sustainability reporting (CSR) ter ima objavljenih več kot 10 EPD-jev (Environmental Product Declarations).